Bírjuk a munkánkat

/sites/default/files/2021-08/PronayBalanceSpa_096_0.jpg

Bírjuk a munkánkat

A versenyképességet elsősorban a szervezeti kultúra fontosságában, az elkötelezettség és belső kommunikáció erejében, a munkavállalói alkalmazkodóképességen, és a munkavállalók jóllétében látják ma a vezetők (PwC felmérés, 2021).

A Bírjuk a munkánkat programunk olyan komplex fejlesztést kínál a cégek számára, amely mindezeket a tényezőket erősíti. Középpontba helyezve az elkötelezettséget, a munkaerő megtartást, a munkahelyi jóllétet és a bizalomra épülő vállalati kultúra megerősítését.

Célunk, hogy a “veszteségből jólléti előny” váljon, amit egyrészt a személyes fejlesztés és belső érzelmi biztonság kialakítása, valamint a perspektíva váltás által fogunk elérni a vezetőknél és a munkavállalóknál. A Bírjuk a munkánkat szemlélettel egy bizalomra épülő szervezeti kultúra kialakítása a cél. A transzparens kommunikáció és magatartás megalapozza a cég sikeres piaci érvényesülését.

Két héttel a program előtt szervezeti szintű felmérést készítünk komplex online kérdőívvel. Mérjük és összegezzük a cég, teamek és egyén szintjén a jólléti veszteség mértékét a munkahelyi jóllét dimenziói mentén: szakmához való viszonyt, kollégákkal, vezetéssel és partnerekkel való kapcsolatot, valamint a vállalati kultúrához való viszonyulást. A felmérés segítségével pontosan azonosítjuk, hogy milyen kompetenciák fejlesztésére van szüksége a vállalatnak, teameknek és a vezetőknek. Ez alapján elkészítjük a cégre szabott fejlesztési programot.

Bírjuk a munkánkat modulok

Reziliencia        

Tartalom: a rugalmas alkalmazkodóképesség fejlesztése
Részletes program: EQ, stresszkezelés, impulzuskontroll, kommunikáció, konfliktuskezelés, self-empowerment (én hatékonyság), fizikai jóllét

Vezetés

Tartalom: az agilis vezetői kompetenciák fejlesztése
Részletes program: delegálás, visszajelzés, döntés, kockázatvállalás, kommunikáció, konfliktuskezelés, motiválás

Munkahatékonyság

Tartalom: a munkahatékonyság növelése
Részletes program: időgazdálkodás, célkitűzés, erőforrás felhasználás, együttműködés, felelősségvállalás

Motiváció

Tartalom: a belső motiváció megújítása
Részletes program: kitartás és motiváltság, inspiráció, személyes motivációs térkép, személyes és vállalati célok összhangja, személyes erőforrások

Cégkultúra

Tartalom: Lencioni modell szerinti vállalati értékek kialakítása
Részletes program: bizalomra épülő szervezeti kultúra, transzparencia, személyes énképviselet, konfliktusok felvállalása, személyes felelősségvállalás

Utánkövetés:
A teljes, 4 modulos programot követően 3 hónap múlva egész napos workshop, tapasztalatmegosztás és fejlesztés.

Létszám: 3-8 fő

Időtartam: a teljes program 3 egymást követő nap, vagy modulonként 1 nap.